پانزدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و مهمانداری عمان

1402/02/13

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی غذا و مهمانداری عمان

زمان : 27 الی 29 شهریورماه 1402

مکان : مرکزنمایشگاه های عمان 

برای دریافت بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_5-2.pdf

 

...