اعزام هیات تجاری اتاق مشترک بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و افغانستان شعبه مشهد به هرات

1402/02/13

اعزام هیات تجاری اتاق مشترک بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران و افغانستان شعبه مشهد به هرات

زمان : 23 الی 26 اردیبهشت ماه 1402

مکان : ولایت هرات افغانستان 

تلفن تماس : 09154220087 شرکت کیان گستر

 

...