نمایشگاه ایران در هرات افغانستان

1402/02/27

نمایشگاه ایران در هرات افغانستان

 

زمان : 16 الی 19 خرداد ماه 1402 با همکاری اتاق مشترک ایران و افغانستان

 

تلفن تماس : 09120151274

...