اعزام هئیت تجاری به اسپانیا

1402/05/15

اعزام هئیت تجاری به اسپانیا

زمان برنامه: نیمه اول مهر-1402 به مدت 3 شب در مادرید و 2 شب در بارسلون

مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری 1402/05/15

جهت انجام هماهنگی، کسب اطالعات بیشتر و ثبتنام با شماره تلفن: -88068122 22663863 تماس بگیرید.

...