اعزام هیات تجاری به نمایشگاه تجارت خدمات و صنایع خدماتی چین

1402/05/15

اعزام هیات تجاری به نمایشگاه تجارت خدمات و صنایع خدماتی چین

مکان برگزاری : پکن

مهلت ثبت نام : 18 مرداد 1402

برای دریافت اطلاعات بیشتر و شماره های ارتباطی به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_5882.pdf

...