ابلاغ قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

1402/05/15

ابلاغ قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_5890 (1).pdf

...