نشست آشنایی با فرصت های تجاری کشور صربستان

1402/05/16

نشست آشنایی با فرصت های تجاری کشور صربستان

زمان برگزاری : 24 مرداد ماه ساعت 10 الی 12:30 

مکان : طبقه هشتم اتاق ایران

تلفن تماس : 85732534 اداره اروپا 

...