همایش بررسی فرصتهای تجاری ج.ا.ایران و گینه

1402/05/16

همایش بررسی فرصتهای تجاری ج.ا.ایران و گینه با حضور سفرای دو کشور

زمان برگزاری : 22 مرداد ماه ساعت 10 الی 11:30 

مکان برگزاری : طبقه هشتم اتاق ایران

تلفن هماهنگی : 85732533

 

...