نمایشگاه بین المللی کوبا

1402/05/16

نمایشگاه بین المللی کوبا

زمان برگزاری : 15 الی 20 آبانماه

مکان برگزاری : هاوانا

 

اطلاعات بیشتر از این نمایشگاه :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_havana-1.pdf

...