نمایشگاه تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در رسته صنعت ساختمان

1402/05/23

نمایشگاه تولیدکنندگان و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در رسته صنعت ساختمان

 

زمان برگزاری : 29 شهریور الی 1 مهر ماه 1402

مکان برگزاری :سلیمانیه عراق 


تلفن تماس : 09187893348 آقای فرج الهی

...