نمایشگاه بین المللی غذاهای دریایی و شیلات بوسان کره جنوبی

1402/05/23

نمایشگاه بین المللی غذاهای دریایی و شیلات 

مکان برگزاری : بوسان کره جنوبی

زمان برگزاری : 12 الی 14 آبان ماه 1402

تلفن تماس : 21919

...