همایش مواد معدنی حیاتی در ژوهانسبورگ

1402/05/24

همایش مواد معدنی حیاتی در ژوهانسبورگ

زمان برگزاری : 7 الی 8 شهریور 1402

مکان برگزاری : سالن همایش های سندتون ژوهانسبورگ 

برای دریافت برنامه همایش و کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_confrance.pdf

...