جمع آوری اطلاعات خسارت دیدگان از حادثه آتش سوزی و غرق کشتی

1402/05/29

جمع آوری اطلاعات خسارت دیدگان از حادثه آتش سوزی و غرق کشتی

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_6679.pdf

 

...