معرفی بازار و فعالان قزاقستان در حوزه مصالح ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی

1402/06/01

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_838525attachments.zip

...