نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه و صنایع وابسته

1402/06/07

نمایشگاه بین المللی مکانیزاسیون کشاورزی سوریه و صنایع وابسته

زمان برگزاری : 6 الی 9 مهرماه 1402

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7180.pdf

...