اطلاع رسانی برگزاری نمایشگاه بین المللی صادرات به روسیه

1402/06/13

زمان برگزاری : 18 الی 21 مهرماه 1402

مکان برگزاری : نمایشگاه بین المللی زنجان

تلفن تماس : 22567142 

سایت نمایشگاه : www.zanjanfair.com

...