نمایشگاه بین المللی تخصصی اگروفود سوریه

1402/06/18

نمایشگاه بین المللی تخصصی اگروفود سوریه 

زمان برگزاری : 23 الی 25 آبانماه 1402

محل برگزاری : دمشق

تلفن تماس : 09392047570 - 22393493

 

...