اطلاع رسانی برگزاری پنجمین همایش و جشنواره ملی حاتم

1402/06/22

زمان برگزاری  :24 مهرماه 1402

مکان : سالن همایش های صدا و سیما

سایت جشنواره : www.hatamonline.ir

 

...