کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

گزارش نهایی خصوصی سازی در نظام سلامت

تاریخ انتشار: زمستان 1396

نویسنده: کمیسیون اقتصاد سلامت

از آنجا که رویکردهای به کار گرفته شده برای انجام اصلاحات در کشورهای مختلف همیشه موفقیت آمیز نبوده است و در اصلاحات نظام سلامت نمی توان از یک فرمول واحد جهانی و حتی منطقه ای تبعیت کرد؛ بایستی به تاریخچه، ظرفیت ها، ارزش ها و فرهنگ ملی توجه کرده و با کسب اطلاعات کافی و ابزار مناسب نسبت به طراحی اصلاحات اقدام نمود. با اعتقاد به اینکه طراحی و اجرای مدل مناسب خصوصی سازی بر روند اصلاحات موثر بوده و می تواند پروژه اصلاحات نظام سلامت کشور را بی نیاز از بسیاری از دخالت های دولتی و هدر رفت سرمایه ها کند، این پژوهش طراحی گردیده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام