کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی طرح صدور چک

تاریخ انتشار: پاییز 1395

نویسنده: کمیسیون بازار پول و سرمایه

یکی از ایرادات اصلی طرح صدور چک آنست که رابطه آن با قانون تجارت به خوبی تبیین نشده است. مطابق نظم حقوقی حاکم بر چک در وضعیت فعلی برای چک‌های برگشتی سه ضمانت اجرا وجود دارد، شامل اقدام حقوقی از طریق دادگاه‌های حقوقی، به‌اجراگذاشتن چک توسط اجرای اسناد رسمی و طرح دعوای کیفری. حال آنکه در این طرح با حذف ضمانت اجراهای کیفری، نحوه به‌اجراگذاشتن چک‌های برگشتی به‌طور دقیق بیان نشده است. در مقدمه طرح، حذف فرآیند دادرسی یکی از اهداف این طرح برشمرده شده است، درحالی‌که درحال‌حاضر نیز در صورت شناسایی اموالی از بدهکار، امکان به‌اجراگذاشتن چک از طریق اجرای اسناد رسمی وجود دارد و مزیت طرح نسبت به وضعیت ضمانت‌اجراهای فعلی چک روشن نیست.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام