کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

نقدی بر مدل صندوق های قابل معامله (ETF) برای واگذاری سهام شرکت های دولتی

تاریخ انتشار: بهار 1399

نویسنده: دانشگاه خاتم، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

عرضه سهام دولت در شرکتهای بورسی در قالب صندوق های قابل معامله (ETF ) هم به لحاظ ابعاد و هم به لحاظ مدل واگذاری، تجربه ای کاملا جدید و دارای پیامدهای گسترده برای شرکت های موضوع واگذاری و بازار سرمایه است. در این راستا مدل های واگذاری سهام شرکتهای دولتی مورد تحلیل قرار گرفته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام