کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی پیش نویس قانون ارتقا بازار سرمایه

تاریخ انتشار: پاییز 1399

نویسنده: کمیسیون بازار پول و سرمایه

بازار سرمایه گرفتار بوروکراسی است و تغییرات شرکت‌های بورسی پس از چندین ماه توسط سازمان بورس به رسمیت شناخته ‌می‌شود. عدم حکمرانی خوب، دخالت‌های بی‌جا، فقدان نگاه استراتژیک، نگاه ارباب رعیتی، عدم به‌روزرسانی ساختار و عدم بهره‌مندی از فناوری روز در بازار سرمایه از جمله مشکلاتی است که در بازار سرمایه وجود دارد. لذا در راستای اجرای مفاد مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید در ارائه نظر پیرامون قوانین، طرحها، لوایح، بخش نامه های تهیه شده در دولت و مجلس، کمیسیون به ارائه پیشنهادات اصلاحی پیرامون قانون ارتقا بازار سرمایه پرداخته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام