کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آسیب شناسی جذب سرمایه گذاری خارجی

تاریخ انتشار: 1395پاییز

نویسنده: یاسر بذرگر پژوهشگر حوزه بازار سرمایه

این گزارش به بررسی چالش های مربوط به جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران می پردازد. روند جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران در مقایسه با سایر کشورها حاکی از ناکارآمدی زیر ساخت های فعلی در جذب سرمایه گذاری خارجی است. در این گزارش ابتدا شاخص های کلان موثر در جذب سرمایه گذاری خارجی مرور شده است .بررسی وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران به مراتب ضعیف تر از سرمایه گذاری مستقیم خارجی است در مقایسه با ارزش بازار 110 میلیارد دلاری بازار سرمایه ایران، بیانگر سهم 0,32 درصدی سرمایه گذاری خارجی است. در واقع می توان گفت سرمایه گذاری خارجی به مفهوم واقعی در بازار سرمایه ایران وجود ندارد. بررسی روند جذب سرمایه در بازار فوق الذکر، در طی 13 سال اخیر بیانگر وجود موانع دیگری علاوه بر تحریمها مانند موانع قانونی و ساختاری در ترغیب سرمایه گذاران به حضور در ایران است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام