کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی نقطه نظرات تشکل های اقتصادی درخصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری

تاریخ انتشار: دی ماه 97

بررسی نقطه نظرات تشکل های اقتصادی درخصوص دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در قراردادهای پیمانکاری

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام