کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

راهکارهایی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی پس از رفع تحریم‌های اقتصادی

تاریخ انتشار: بهار 96

نویسنده: ابوالفضل عباسی، پژوهشگر

سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مهم در انتقال فناوری و دانش مدیریتی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشد. باید توجه داشت در دوران پساتحریم فرصت استفاده از سرمایه گذاری خارجی وجود دارد اما بدلیل وجود احتمال بازگشت تحریم های اقتصادی، سرمایه گذاران خارجی معمولا احتیاط کرده و محافظه کارانه عمل می کنند. یکی از اقدامات سازنده دولت ها در این دوره اتخاذ سیاست هایی برای رفع نارسایی ها و کوتاهتر نمودن این دوره می باشد. در این مطالعه بر اساس ماهیت سرمایه گذاری خارجی، تحریم اقتصادی و بهره گیری از تجربه سه کشور لیبی، فلسطین و آفریقای جنوبی راه حلهایی برای مسئله مذکور ارائه گردید.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام