کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

تحلیل زیربخش های اولویت دار بلوک های کلیدی اقتصاد ایران (تحلیل تعامل زیربخش‏های بلوک‏های کشاورزی، خدمات، حامل‏های انرژِی، بازارهای مالی، سلامت، زیرساخت و توریسم)

تاریخ انتشار: تابستان 98

نویسنده: مهدی قائمی اصل، سجاد رجبی، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

آگاهی از نقش و اهمیت فعالیت­های اقتصادی ازجمله موضوعات موردعلاقه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران اقتصادی است و از منظر توسعه­ای، تأکید بر این موضوع منجر به شکل­گیری مفهوم «بخش کلیدی» شده است. علاوه بر این، کمبود منابع سرمایه­گذاری به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه نیز بر ضرورت شناسایی بخش­های کلیدی و کاربست راهبردهای رشد نامتوازن افزوده است. هدف اصلی این گزارش بررسی و شناسایی زیربخش های کلیدی اقتصاد ایران از طریق به کارگیری روش MICMAC در مدل سازی داده-ستانده و مشخص نمودن بخش های کلیدی است. MICMACیك مدل اقتصادی شناخته شده در سطح بین المللی است و گزارش آن برای كشورهای اروپایی مبنا و راهنمایی برای تدوین و تنظیم استراتژی اقتصادی مورد استفاده قرار گرفته است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام