کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

بررسی گزارش شاخص آزادی اقتصادی 2020 هریتیج

تاریخ انتشار: تابستان 1400

نویسنده: کارشناسان مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق تهران

بنیاد هریتیج  از سال ۱۹۹۵ همه ساله گزارش آزادی اقتصادی کشورها را منتشر میکند و در این گزارش به رتبه‎بندی کشورها برمبنای شاخص آزادی اقتصادی می­پردازد؛ در این رتبه بندی، کشورها بر مبنای امتیاز کسب شده از لحاظ ازادی اقتصادی در 5 دسته آزاد، غالبا آزاد، تقریبا آزاد، غالبا غیرآزاد و غیرآزاد قرار می­گیرند. این گزارش به تحلیل گزارش سال 2020 آزادی اقتصادی می پردازد و 12 مولفه شاخص جهانی آزادی اقتصادی، بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) و بررسی وضعیت شاخص آزادی اقتصادی ایران می پردازد.

ارسال پیام