کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

درس هایی برای فعالان حوزه نوآوری

تاریخ انتشار: تابستان 1397

نویسنده: معاونت کسب و کار

نقش کارآفرینی و تأثیر حائز اهمیت آن در توسعه اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نمی باشد. کارآفرینان کسب و کارهای جدید را ایجاد نموده، موجب اشتغالزایی شده، رقابت را شدت می بخشند و حتی ممکن است موجب ارتقاء بهره وری از طریق تغییرات تکنولوژیک شوند. سطوح بالای کارآفرینی به سطوح بالای توسعه و نوآوری مرتبط خواهند شد. لذا ارتقاء سطح دانش در حوزه نوآوری و فناوری ضرورت خواهد داشت، به همین منظور این مقاله در راستای نشر برخی از کلیدی ترین نکات فضای کسب و کار نوین تدوین گردیده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام