کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

ویژگی های شخصیتی و مهارت های كارآفرینان

تاریخ انتشار: زمستان 1398

نویسنده: معاونت کسب و کار

"امروزه افراد و سرمایه های انسانی به یکی از اصلی ترین دارایی های کسب و کارها تبدیل شده اند و تقریباً تمام اتفاقات بزرگ در کسب و کارها، چه آنان که از نو خلق می شوند و چه شرکت هایی که متحول می شوند و ارزش های بزرگ خلق می کنند، تماماً متأثر از نیروی ذهن و فکر افراد درگیر این کسب و کارها است. بسیاری از کارآفرینان براین باورند که مهمترین عامل تعیین کننده سطح موفقیت در شروع یک استارت آپ مهارت های آن ها می باشد. همچنین بسیاری از کسب و کارها هم رمز موفقیت خویش را بهره مندی از منابع انسانی خبره می دانند اما اینکه این افراد دارای چه مهارت و مدل ذهنی هستند، مهمتر است. امروزه مهارت های کارآفرینی مستقیماً یا تلویحاً به عنوان اصلی ترین شاخص در استخدام منابع انسانی در نظر گرفته می شود.
در این مطالعه تلاش شده است تا بخش مهمی از مهارت های فردی، گروهی و ویژگی های شخصیتی افراد کلیدی در کسب و کار از جمله کارآفرینان و کارآفرینان سازمانی (کارمندان مؤثر، خلاق و راهبر) با رویکرد مهارت های نرم مورد بررسی قرار گیرد. قطعا این ویژگی ها تنها خصیصه های مطرح در کارآفرینان نیست ولی عوامل مشترک غالب بین آنهاست. "

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام