کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

آشنایی با سرمایه گذاری در استارت آپ ها جلد یك (كلیات)

تاریخ انتشار: تابستان 1398

نویسنده: معاونت کسب و کار

"نوآوری و فناوری که حاصل تلاش های بی وقفه بنیان گذاران استارت آپ ها می باشد، نقش چشمگیری در توسعه بشری در تمامی جوانب خواهد داشت. استارت آپ ها از رهگذر نوآوری و فناوری بخش ها و مدل های سنتی زندگی و بطور خاص کسب و کار را تحت الشعاع قرار داده و سطح کیفی زندگی و بهره وری کسب و کارها را هدف خواهد گرفت. حال آنکه کلیه این تلاش ها در صورت عدم تجاری سازی و طی مراحل رشد و توسعه هیچگونه اثربخشی و فایده ای نخواهند داشت.
از لازمه های اصلی رشد و توسعه استارت آپ ها می توان به استراتژی، رقابت پذیری، دانش مدیریت کسب و کار، رشد و توسعه سهم بازار و از همه مهمتر جذب مستمر سرمایه های هوشمند اشاره نمود. لذا تعامل کسب و کارهای سنتی با استارت آپ ها ضمن پوشش نواقص طرفین، نقش بسزایی در رشد و توسعه همزمان ایشان خواهد داشت، اما عدم آشنایی طرفین در مورد این تعاملات زیرساخت های لازم برای گسترش این قبیل تعاملات را تخریب خواهد کرد، بنابراین از طریق این کتابچه بدنبال ایجاد آشنایی اولیه در حوزه سرمایه گذاری استارت آپی می باشیم. "

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام