کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

دانشنامه اکونومیست

تاریخ انتشار: زمستان 1399

نویسنده: فیلیپ کاگن، جوسی ریلیپ، جفری کار، جان پریدو، سایمون رایت

مترجم: کاوه شجاعی

مسابقه ی اطلاعات عمومی، به سبک معتبرترین مجله اقتصادی جهان

ارسال پیام