کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

سند تحقیقاتی بررسی باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: تابستان 1399

نویسنده: کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

رشد جمعیت و نیاز روز افزون به محصولات کشاورزی و وجود عوامل خسارت زا سبب شده تا مصرف سموم و کودهای کشاورزی در چند ده اخیر به شدت افزایش یابد. استفاده نادر ست و بی رویه از آفت کشها و وجود پسماند آنها در محصولات باغی و زراعی باعث بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماریها و ناهنجاریهای انسانی در جامعه شده است.

محمدحسین

[نظرات در بخش نشریات]
حقیقتا توی این وضعیت که چین داره ابر قدرتی خودش رو به نمایش می ذاره ، خوندن همچین کتابی رو توصیه می کنم 👌👌

ارسال پیام