کتاب های منتشر شده و نشریات اتاق تهران

باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

تاریخ انتشار: زمستان 1400

نویسنده: کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی

استفاده نادرست و بی‌رویه از کنترل‌کننده‌های آفات کشاورزی، آب‌های آلوده و حاصلخیزکننده‌های محیط‌های کشت کشاورزی و نهایتا وجود پسماند آن‌ها در محصولات باغی و زراعی، باعث بروز مشکلات زیست محیطی و بسیاری از بیماری‌ها و ناهنجاری‌های انسانی در جامعه شده است.

ارسال پیام