آیا انجام مسئولیت‌های اجتماعی در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بحرانی اقتصادی ضروری است؟

در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی سخت، مسئولیت اجتماعی را فراموش نکنید

تاريخ 1400/03/05 ساعت 11:10

۷۷ درصد از مصرف‏‌کنندگان امریکایی اعلام کردند تمایل بیشتری برای خرید کالا و خدمات از شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی دارند که به تعهدات خود در مقابل جامعه ای که در آن فعالیت می‌‏‏‏‏کنند عمل می‌‏‏‏‏کنند و برای بهتر شدن شرایط زندگی تمامی مردم سیاست‏‌گذاری‌‏هایی متناسب با شرایط انجام می‌‏‏‏‏دهند

آینده نگر/ ترجمه مونا مشهدی رجبی

اغلب شرکت‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در مورد انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی صحبت می‌کنند و در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی که با رونق و رشد درآمد و سودآوری روبرو هستند هم تلاش می‌کنند تا تاثیر معناداری در جامعه بر جای بگذارند ولی در روزهای رکود چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا در دوره‌های ‏‏‏‏رکود اقتصادی، بحران‌های ‏‏‏‏مالی جهانی یا شرایطی مانند کرونا که تمامی مردم را درگیر کرده است هم انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی در اولویت شرکت‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ قرار می‌گیرد؟ آیا شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی که در این روزها با چالش کاهش درآمد روبرو هستند به انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی فکر می‌‏‏‏‏کنند و تلاش می‌‏‏‏‏کنند تا بخشی از بار مشکلات اقتصادی جامعه‌ای که سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زمینه‌ساز سودآوری برای آنها شده است را بر دوش بکشند یا تنها و تنها به کاهش هزینه‌های ‏‏‏‏خود فکر می‌کنند؟

 نشریه هاروارد بیزینس ریویو در گزارش اخیر خود به ضرورت انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی توسط شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی سخت اقتصادی مانند وضعیتی که هم‌اکنون اقتصاد دنیا درگیر آن است اشاره کرد و نوشت: «در این سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ نیاز جامعه بیش از سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی دیگر است. شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ باید در نظر داشته باشند اگر در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی رونق،‏ بخشی از سود خود را برای انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی اختصاص می‌‏‏‏‏دهند در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بحرانی که تمامی مردم زیان متحمل شده‌اند هم باید در کنار آنها باشند و با انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی و تخصیص بودجه به حوزه‌های ‏‏‏‏ضروری برای جامعه از سطح زیان آنها بکاهند و یا به تعبیر بهتر بخشی از زیان اقتصادی جامعه را به دوش بکشند. شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی که در مواجهه با اولین مشکلات اقتصادی اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند را می‌‏‏‏‏توان در زمره شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی دانست که در حوزه مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی تاثیرگذار نیستند و جامعه به آنها به چشم شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی غیر مسئو‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ل نگاه می‌کند.»

این نشریه با اشاره به نقش شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بزرگ که دارای منابع مالی کلان هستند در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بحرانی نوشت: «در این سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ اغلب دولت‌ها با مشکلات مالی روبرو هستند و بودجه تخصیص یافته شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برای مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی می‌تواند بار بزرگی از دوش دولت‌ها بردارد و از جامعه هم حمایت کند.»

 این حمایت‌ها می‌‏‏‏‏تواند شامل ارائه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وام‌های ‏‏‏‏کم‌بهره به کارمندان، معافیت بخشی از بدهی‌های ‏‏‏‏کارمندان، فراهم کردن امکانات برای آنها برای دورکاری در وضعیتی مشابه وضعیت کرونایی این روزهای دنیا، ارائه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ خدمات درمانی به خصوص برای افرادی که به دلیل بیکاری بیمه‌های ‏‏‏‏خود را از دست داده‌اند و در نهایت پرداخت بخشی یا تمام هزینه‌های ‏‏‏‏درمانی کارمندان ‏‏‏‏شود.

از طرف دیگر فراهم کردن امکانات آموزشی برای نیروهای کاری و عدم اجرای طرح تعدیل نیرو نیز می‌تواند در زمره مهم‏ترین مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی انجام ‏شده توسط شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بحرانی اقتصادی  باشد.

 

مسئولیت اجتماعی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سال ۲۰۲۰ چه بود؟

طبق گزارش منتشر شده توسط نشریه «هاروارد بیزینس ریو» که یکی از نشریه‌‏های ‏‏‏‏مطرح امریکایی است یکی از حوزه‏‌های ‏‏‏‏مهم انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی توسط شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در سال ۲۰۲۰ که بحران کرونا در دنیا مشکلات زیادی را برای مردم ایجاد کرده بود، این بود که شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ از اجرای سیاست تعدیل نیرو امتناع کنند.

البته کاهش میزان پرداختی به نیروهای کاری در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بحرانی می‌‏‏‏‏تواند در دستور کار قرار بگیرد ولی باید نیروها اطمینان داشته باشند بعد از عادی شدن شرایط می‌‏‏‏‏توانند به کارشان بازگردند و درآمد قبل را داشته باشند. در جریان بحران کرونا شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی وال‏مارت، مایکروسافت و اپل هم این طرح را اجرا کردند و حتی کارمندانی که به صورت پاره‌‏وقت و ساعتی با آنها کار می‏‏‏‏‌کردند هم دو هفته اول قرنطینه حقوقی معادل ۵۰ درصد حقوق آخرین ماه کاری خود دریافت کردند.با این سیاست اعتماد کارکنان به مجموعه بیشتر می‌‏‏‏‏شود و حتی هزینه استخدام نیروهای تازه بعد از پایان بحران هم برای شرکت کمتر می‏‏‏‏‌شود.

یکی از سیاست‌های دیگری که در این سال اجرا شد، سیاست وام دادن به کارکنان شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ توسط شرکت بود زیرا در صورتی که آنها دستمزدی دریافت نکنند یا دستمزدشان کمتر از مبلغی باشد که در زمان کار دریافت می‌کردند، بخش زیادی از اقساط و هزینه‌های ‏‏‏‏جاری زندگی را نمی‌‏توانند پرداخت کنند. در این شرایط  احتمال ورشکستگی و بحران مالی در آنها افزایش می‌یابد که این موضوع هم به افراد و هم به جامعه آسیب زیادی وارد خواهد کرد. البته باید در نظر داشت که نرخ سود وام‌های ‏‏‏‏تخصیص داده‌‏شده به کارمندان باید بسیار پایین باشد تا فشار بیشتری به آنها وارد نکند. از طرف دیگر شروع دوره بازپرداخت باید از زمانی باشد که آنها به محل کار بازمی‌گردند و شرایط به حالت عادی بازگشته است.

در دوره کرونا بسیاری از شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ برای انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی خود اقدام به تولید ماسک و مواد ضدعفونی‌کننده کردند و این محصولات را در میان طبقات پایین اقتصادی توزیع کردند. از طرف دیگر شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی دیگری هم اقدام به واردات این محصولات از دیگر کشورها کردند و آن را به افراد نیازمند هدیه دادند.

 به هر حال باید در نظر داشت که در روزگاریی که  شرایط زندگی و نیازهای مردم به دلیل همه‌گیری کرونا  تغییر کرده است، مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ هم تغییر کرده است زیرا اصلی‌‏ترین و مهم‏ترین هدف شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی برداشتن باری از دوش جامعه و تبدیل کردن آن به محیطی بهتر برای زندگی است. حال چه این کار از طریق سرمایه‌گذاری در ساخت یک نیروگاه تولید برق پاک در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی رونق انجام شود یا اینکه از طریق اهدای وسایل بهداشتی و درمانی یا ماسک به کادر درمان و مردم در روزهای کرونایی باشد. اما نکته‌ای که در تمامی گزارش‌ها به آن تاکید شده است ضرورت ورود شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در حوزه آموزش نیروی کار برای همسو شدن توانایی‌های ‏‏‏‏آنها با نیازهای تازه بازار کار در پساکرونا است.

 

قدرت ‏نمایی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی در سال ۲۰۲۰

در سال ۲۰۲۰ بسیاری از شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی صنعتی و تولیدی در دنیا با چالش روبرو شدند ولی این مسئله سبب نشد تا از انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی غافل شوند. وب‏سایت فوربز در شماره اخیر خود به بررسی مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی انجام شده توسط شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در حوزه  تکنولوژی پرداخت و نوشت: «در این روزها که دنیای تکنولوژی یکی از مهم‏ترین بخش‌‏های ‏‏‏‏اقتصاد دنیا است، شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در این حوزه نه تنها زیان نکردند بلکه سود هم به دست آوردند. به همین دلیل توانستند نقش فعال‏‌تری در انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی داشته باشند.»

بر طبق این گزارش شمار زیادی از شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی در شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی تولید واکسن سرمایه‌گذاری کردند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر نشست و شمار زیادی از این فعالیت‌های مطالعاتی بدون حصول نتیجه‌ای مطلوب متوقف شد. از طرف دیگر شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بزرگ به عنوان بخشی از مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی خود اقدام به توسعه زیرساخت‌های تکنولوژیکی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی صنعتی و تولیدی و حتی خدماتی کردند. به عنوان مثال بستر تکنولوژیکی لازم برای عرضه محصولاتشان به صورت آنلاین را فراهم کردند.

 فوربز در این مورد نوشت: «استفاده از تکنولوژی در زمان کرونا به اوج خود رسید. شمار زیادی از کارکنان برای دور ماندن از خطر ابتلا به کرونا دورکاری را برگزیدند و شمار زیادی هم به دلیل نداشتن اطلاعات لازم برای کار در دنیای تکنولوژی نگران از دست دادن شغل خود شدند. شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی در سال ۲۰۲۰ ضمن سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌‏های تکنولوژیکی در شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏، دوره‏‌های ‏‏‏‏آموزشی آنلاین برای کارکنان شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی مختلف تشکیل دادند تا آنها را با شرایط تازه آشنا کنند. انجام این کارها به عنوان بخشی از مسئو‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لیت اجتماعی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی در عصری که به عصر تکنولوژی معروف است، مورد تقدیر قرار گرفت.»

فوربز با اشاره به همکاری این شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ در ارائه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ زیرساخت‏‌های آموزشی به مدارس و دانشگاه‌‏ها و ارائه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کلاس‌‏های ‏‏‏‏آموزشی برای دانش‌‏آموزان و دانشجویان نوشت: «شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی در سال ۲۰۲۰ توانستند شمار زیادی از مردم دنیا را تحت تاثیر قرار دهند. به نظر می‌‏‏‏‏رسد در سالی که بدترین سال اقتصاد دنیا و شاید بدترین سال تاریخ نام گرفته است، شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی توانسته‏‌اند شمار بیشتری از ساکنان زمین را در سود خود شریک کنند و مسئو‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏لیت اجتماعی خود را در زمینه‏‌ای انجام دهند که منفعتی طولانی‌‏مدت و اثرگذار روی جامعه داشته باشد.»

در این سال سرمایه‌گذاری شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی فعال در دنیای تکنولوژی در انرژی‌های ‏‏‏‏پاک هم افزایش پیدا کرد زیرا همه‌گیری کرونا باعث شد تا توجه به مسایل زیست محیطی بیش از قبل افزایش پیدا کند. سرمایه‌گذاری در ساخت مزارع انرژی خورشیدی و بادی و استفاده از برق پاک در این شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ گام دیگری بود که در جهت انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی برداشته شد.

 

مصرف‌کنندگان حامی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی هستند که در انجام مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی فعال‌اند

طبق گزارش منتشرشده توسط نشریه «اسمارت ریکروتر» در پنج سال اخیر مصرف‏کنندگان، کارمندان و سرمایه‌گذاران در شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی صنعتی و تولیدی و خدماتی  امریکا فشار بیشتری روی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ وارد می‌‏‏‏‏کنند و از آنها می‌‏‏‏‏خواهند تا مشارکت معناداری در عرصه‌های ‏‏‏‏اجتماعی داشته باشند و برای بهتر شدن محیط زندگی انسان‌ها در کشور خود تلاش کنند. این در حالی است که در سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی گذشته تاکید کمتری از طرف مصرف‌کنندگان روی این مسئله وجود داشت و مردم برای خرید یک کالا توجهی به سیاست‌های داخلی شرکت نداشتند.

 مطالعات نشان داده است ۷۷ درصد از مصرف‏‌کنندگان امریکایی اعلام کردند تمایل بیشتری برای خرید کالا و خدمات از شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی دارند که به تعهدات خود در مقابل جامعه ای که در آن  فعالیت می‌‏‏‏‏کنند عمل می‌‏‏‏‏کنند و برای بهتر شدن شرایط زندگی تمامی مردم سیاست‏‌گذاری‌‏هایی متناسب با شرایط انجام می‌‏‏‏‏دهند. آنها بر این باورند در صورتی که کالاهای مورد نیاز خود را از شرکتی خریداری کنند که به مسائل روز اجتماعی و اقتصادی و زیست محیطی توجه دارد، در واقع خودشان هم در اصلاح وضعیت نقش ایفا می‌‏‏‏‏کنند و به همین دلیل از خرید خود احساس رضایت بیشتری خواهند داشت.

از طرف دیگر ۷۳ درصد از سرمایه‏‌گذاران در شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی صنعتی و تولیدی و خدماتی هم تمایل به سرمایه‌گذاری در شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏یی دارند که در حوزه مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی فعال هستند. ۵۲ درصد از مردم بر این باورند که شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بزرگ و سودآور باید برای بهتر کردن شرایط زندگی مردمی که در شهر و کشور زندگی می‌‏‏‏‏کنند سرمایه‌گذاری کنند و تنها به کسب سود و درآمدزایی برای سهامداران توجه نداشته باشند. این آمارها بر مبنای اطلاعات به دست آمده از ۶۵۰۰ نفری که در مطالعه انجام شده توسط موسسه مطالعاتیAflac شرکت کردند، تهیه شده است.

 

 در سال جدید، مراقب کسب و کارهای کوچک باشید

سال ۲۰۲۱ تفاوت‏های زیادی با سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی ‏‏‏‏قبل از کرونا دارد و مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی که شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ انجام می‏‏‏‏‌دهند هم باید متفاوت از سال‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی قبل باشد زیرا مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ بر مبنای نیازهای سال و ویژگی‌‏های اقتصادی کشورها تغییر می‏‏‏‏‌کند. در گزارش  نشریه فوربز آمده است: «در این سال بسیاری از کسب و کارهای کوچک و متوسط در دنیا آسیب دیدند و بسیاری از ادامه کار بازماندند. به همین دلیل است که حمایت از کسب و کارهای کوچک و آسیب دیده به یکی از مهم‏ترین مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ تبدیل می‌‏‏‏‏شود. در واقع شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بزرگ که بخشی از بودجه خود را برای تاثیرگذاری در جامعه در نظر می‏‏‏‏‌گیرند، می‌‏‏‏‏توانند از این بودجه برای ارائه‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ کمک‌‏های ‏‏‏‏مالی بلاعوض به کسب و کارهای کوچک استفاده کنند. این کار باعث می‌‏‏‏‏شود تا این کسب و کارهای کوچک و متوسط احیا شوند و با بازگشت به بازار کار مانع از افزایش بیکاری و از بین رفتن فرصت‏‌های شغلی شوند.»

طبق این گزارش تخصیص بودجه‌های ‏‏‏‏مرتبط با مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی بزرگ به شرکت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی متوسط و کوچک  و حمایت از آنها به معنای حمایت از اقتصاد کشور، حمایت از بازار کار و در نهایت احیای زیرساخت‌های مالی کشور است. باید در نظر داشت که از بین رفتن کسب و کارهای کوچک می‌تواند آسیب زیادی به اقتصاد وارد کند و باعث از بین رفتن فرصت‌های شغلی زیادی شود به همین دلیل ورود به این حوزه از مسئولیت‏‌ها‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ی اجتماعی اهمیت زیادی دارد.