نظام رتبه بندی اوبر برای رانندگان غیرسفیدپوست بد است

یک دعوای حقوقی دیگر برای بزرگترین تاکسی یاب جهان

تاريخ 1400/03/22 ساعت 13:52

رتبه بندی رانندگان اوبر توسط مسافران ممکن است با انگیزه های نژادپرستانه انجام شود.

یک قاضی دادگاه فدرال دخالت نژادپرستانه  در سیستم رتبه بندی رانندگان اوبر را تایید کرده است.

به گزارش مرکوری نیوز، ماجرا از شکایت یک راننده آسیایی تبار اوبر به دادگاه آغاز شد. این راننده در شکایت خود اعلام کرده بود این نظام رتبه بندی، که انگیزه های نژادپرستانه مسافران در آن دخیل است، به زیان رانندگان غیرسفیدپوست عمل می کند. در جلسه بررسی این شکایت، قاضی دادگاه فدرال اعلام کرد دخالت تبعیض های نژادی در عملکرد اوبر قوی است.

توماس لیو، راننده ای است که این دعوای حقوقی را علیه سیستم رتبه بندی اوبر راه انداخته است. او در شکایت «صدها، نه هزاران» به دنبال رانندگان غیرسفیدپوستی است که به دلیل انگیزه های نژادپرستانه مسافران امتیاز کمی دریافت کردند و از کار کنار کشیدند.

در شکایت لیو نوشته شده اوبر مدت هاست از تبعضی آمیز بودن نظام رتبه بندی رانندگان توسط مسافران اوبر آگاه است، با این حال هم چنان ارزیابی رانندگان را براساس همین امتیازها دنبال می کند.

اوبر تا امروز نسبت به این شکایت واکنشی نشان نداده است.

لیو در شکایت خود اعلام کرده دلیل خروج او از مجموعه رانندگان اوبر دریافت 4.6 ستاره از پنج ستاره بوده است. او در شکایت خود ادعا کرده رانندگان اوبر برای حفظ شغل خود باید حداقل امتیاز را کسب کنند اما این حداقل امتیاز از نظر شرکت اوبر به معنای امتیاز کامل است.

لیو در شکایت خود نوشته زمانی که در سن دیگو رانندگی می کرده، بعضی مسافران نژادپرست رفتار خصمانه ای با او داشتند. بعضی از آن ها سفر خود را پس از دیدن تصویر راننده لغو می کردند و بعضی با لحنی تحقیرآمیز از او می پرسیدند که اهل کجاست.

قاضی  در بررسی شکایت لیو اعلام کرده مجموعه ای از بررسی ها نشان می دهد زمانی که ارزیابی کارکنان را به رتبه بندی مصرف کنندگان در بازارهای آنلاین بسپاریم، اخراج های ناشی از تبعیض نژادی از پیامدهای آن است.

تبعیض های نژادی و انگیزه های نژادپرستانه برای اولین بار نیست که در اوبر ماجراساز می شود. در سال 2016، اوبر پس از اضافه کردن گزینه پرداخت پول بیشتر به راننده گزارش داد میزان پرداختی پول اضافی توسط مشتریان سفیدپوست و سیاه پوست  به رانندگان سفیدپوست از سیاه پوست بیشتر بوده است.

اوبر در ماه گذشته در این دادگاه اعلام کرده نظام رتبه بندی رانندگان متاثر از عوامل بسیاری است که نژاد یکی از آن هاست اما ممکن است بیشتر از آن خدماتی که راننده فراهم می کند، اهمیت داشته باشد. به ادعای اوبر، لیو بیشتر بر مبنای حدس و گمان در این باره حرف می زند تا وجود عوامل حقیقی.

نتیجه دادگاه هنوز مشخص نیست اما آنچه لیو دنبال می کند، دریافت غرامت برای خود و دیگر رانندگان اقلیت نژادی در اوبر و ممنوعیت استفاده از نظام رتبه بندی ستاره محور برای ارزیابی رانندگان است.