پویش نفس به کار خود ادامه می دهد

نفس، نفس می کشد

تاريخ 1400/03/26 ساعت 11:15

در کارگروه تشکل ها، مسئله جلب مشارکت تشکل ها و شرکت های عضو در آن ها برای برآورده کردن نیازها و هماهنگی بیشتر آن ها را دنبال شد. از طریق این کارگروه برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به شرکت ها برای حفظ ارزشمندترین دارایی آن ها یعنی نیروی انسانی تلاش هایی انجام شد و اینکه چطور فعالیت شرکت ها با حفظ سلامت کارکنان و جامعه ادامه پیدا کند.

آینده نگر

پویش نفس تنها ده روز پس از اعلام رسمی همه گیری کرونا در ایران و روز 12 اسفندماه سال 98، کار خود را آغاز کرد. این پویش در نخستین روزهای فعالیت، دو هدف عمده برای خود  تعریف کرد.  هدف اول  پویش، جمع آوری کمک های نقدی، کالایی و خدماتی بنگاه ها برای حمایت از کادر درمان و تامین اقلام مورد نیاز بیمارستان ها بود. هم چنین اعضا پویش تلاش کردند به عنوان  هدف دوم،  حمایت از کسب وکارها را با انتقال مشکلات آن ها از طریق اتاق های بازرگانی به سازمان های دولتی مربوط در اولویت قرار دهند.

پویش نفس در آغاز کار، کارگروه های مختلفی برای پیگیری موضوعات مربوط به کرونا و بنگاه های اقتصادی تشکیل داد.  در کارگروه تشکل ها، مسئله جلب مشارکت تشکل ها و شرکت های عضو در آن ها برای برآورده کردن نیازها و هماهنگی بیشتر  آن ها را دنبال شد. از طریق این کارگروه برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی بیشتر به شرکت ها برای حفظ ارزشمندترین دارایی آن ها یعنی نیروی انسانی تلاش هایی انجام شد و اینکه چطور فعالیت شرکت ها با حفظ سلامت  کارکنان و جامعه ادامه پیدا کند. در کارگروه استارت آپ ها، از تجربه و توان کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان برای مهار کرونا استفاده کردند.  پشتیبانی بهتر از کارکنان در کادر درمانی با اتکا به توان استارت آپ ها از جمله مباحث مطرح شده در این کارگروه بود.

در کارگروه پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا تبعات اقتصادی ناشی از بحران شناسایی شده و با نامه نگاری روسای اتاق ایران و تهران با مسئولان دولتی و حاکمیتی در میان گذاشته می شود، تا آسیب ها کاهش پیدا کند. تعامل با سازمان مالیات، تامین اجتماعی، گمرک و دیپلماسی تجاری برای بازگشایی مرزهای صادراتی و وارداتی، گمرک و دیپلماسی تجاری از جمله موضوعات مورد بحث و بررسی در این کارگروه بود.

در کارگروه جلب مشارکت فعالان اقتصادی و تامین مالی موضوع حمایت مالی کارآفرینان برای کمک به عبور از این بحران پیگیری شد. در کارگروه سلامت،  پویش نفت با وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و  بیمارستان ها ارتباط گرفت تا نیازها را شناسایی کرده و بعد برای تامین این آن با کمک شرکت ها و تشکل ها اقدام کند.  مسئله مرزها و مبادی تجاری کشور هم در کارگروه صادرات و واردات این پویش پیگیری شد.

اکنون با گذشت بیش از یک سال از همه گیری کرونا، پویش نفس به فعالیت های انسان دوستانه خود ادامه می دهد. این پویش از منابع جمع آوری شده برای تهیه و توزیع تبلت برای دانش آموزان در مناطق کم برخوردار  و تهیه تجهیزات مورد نیاز بیمارستان ها در موج های بعدی کرونا استفاده کرده است.