اختلاف زیاد رشد اقتصادی در مرکز آمار و بانک مرکزی ادامه دارد

سال 99 با چه رشد اقتصادی به پایان رسید؟

تاريخ 1400/03/26 ساعت 12:15

در حالی طبق گزارش مرکز آمار رشد اقتصاد هنوز به مثبت یک درصد نرسیده است، بانک مرکزی ازرشدی 3.6 درصدی برای سال 99 صحبت می کند.

مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال گذشته را منتشر کرد. طبق این گزارش، در سال ١٣٩٩رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي 3.5 ، گروه صنایع و معادن 4.2 و گروه خدمات منفی 2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است. این در حالی است که همچنان نرخی که بانک مرکزی از رشد اقتصادی مطرح می کند، تفاوت زیادی با مرکز آمار دارد.

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي با احتساب نفت به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٣٩٩ به رقم  ٧٠٧٩ هزار ميليارد ريال رسيده است، در حالي كه رقم مذكور در سال گذشته ٧٠٢٨ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد 0.7 درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت در سال ١٣٩٩ دارد. همچنين در سال ١٣٩٩ محصول ناخالص داخلي بدون نفت، ٦١١٨ هزار ميليارد ريال بوده كه رشدي نزديك به صفر درصد نسبت به سال ١٣٩٨ داشته است.

در حالی طبق گزارش مرکز آمار رشد اقتصاد هنوز به مثبت یک درصد نرسیده است، بانک مرکزی ازرشدی 3.6 درصدی برای سال 99 صحبت می کند.

بانک مرکزی نوشت: رشد اقتصادی کشور پیرو اقدامات و سیاست‌های متخذه در زمینه حمایت از تولید، در فصل چهارم سال 1399 و براساس محاسبات مقدماتی به 7.7 درصد رسید. براساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه (به قیمت های ثابت سال 1390) در سال 1399 به عدد 6358.8 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل به میزان 3.6 درصد افزایش یافته است.

رشد تولید ناخالص داخلی که به دلیل مشکلات ناشی از تشدید تحریم‌ها از فصل دوم سال 1397 منفی بود، در فصل سوم سال 1398 مثبت شد. لیکن تغییر جهت یاد شده به دلیل شیوع ویروس کووید-19 تداوم نیافت و در فصول چهارم سال 1398 و اول سال 1399 مجددا ارقام منفی را تجربه کرد.

با این وجود، پیرو اقدامات و سیاست‌های گرفته شده در زمینه حمایت از تولید، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم سال 1399 به میزان 5.4 درصد مثبت شد و پس از ثبت رقم 3.8 درصدی در فصل سوم سال 1399، در فصل چهارم این سال به 7.7 درصد بالغ شد. رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز که در فصل بهار سال جاری معادل منفی 0.2 درصد بود؛ در فصول تابستان، پاییز و زمستان سال 1399 به ترتیب به 3.5، 3.0 و 3.6 درصد افزایش یافته است. بر این اساس رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال جاری معادل 2.5 درصد برآورد شده است.

به گزارش بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از پیش‌نیاز‌های تداوم رشد اقتصادی، از ابتدای سال 1397 روند نزولی شدیدی در پیش‌گرفته بود که این روند با شیوع ویروس کووید-19 در نیمه اول سال 1399 نیز تداوم یافت. با این وجود تحقق رشد 2.2 و 8.2 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به ترتیب در فصول سوم و چهارم سال 1399 در مجموع رشد 2.5 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال 1399 را رقم زده است؛ بهبود وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی موید تقویت چشم انداز اقتصادی مثبت اقتصادی کشور در فصول آتی است.

هر چند که هزینه‌های مصرفی بخش خصوصی در سال 1399 به میزان 0.4 درصد کاهش داشت، لیکن در نظر گرفتن رشد قابل قبول (2.8 درصدی) هزینه‌های مصرفی بخش خصوص در فصل چهارم سال یاد شده، می‌توان انتظار داشت که روند رو به بهبود وضعیت رفاهی خانوار در آینده نیز ادامه داشته باشد. علاوه بر این، رشد 23.4 درصدی صادرات کالاها و خدمات در فصل چهارم سال 1399 نیز شاهد دیگری بر چرخش تدریجی متغیرهای کلان اقتصادی در راستای بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد است.