با موافقت دولت؛

۵۰۰ هزار رأس دام مازاد صادرات می شود

تاريخ 1400/04/02 ساعت 13:02

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران گفت: ما صادرات یک میلیون رأس دام مازاد را به وزارتخانه پیشنهاد کردیم که با ۵۰۰ هزار رأس آن موافقت شده است.

مهر

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، فضل خرّم، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران اظهار کرد: عشایر با ۲۴۶ هزار خانوار و ۲۲ میلیون و ۴۰۰ هزار رأس حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کند.

وی با بیان اینکه عشایر نیاز گوشت حدود ۱۶ نفر ایرانی را تأمین می‌کند افزود: عشایر با وجود خدمات گسترده‌ای که به کشور ارائه می‌دهد اما کمترین توقع و کمترین خدمات را از جامعه دریافت می‌کند.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران، کاهش یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن از علوفه مرتعی عشایر اثر سنگینی را نگران کننده خواند و گفت: این میزان کاهش علوفه اثر سنگینی بر زندگی جامعه عشایر گذاشته به طوری که نمی‌توانند در بازه زمانی مناسب دام را به بازار عرضه کنند.

خرّم افزود: کاهش علوفه باعث شده که دام زودتر از موعد اصلی خود به بازار عرضه شود که این باعث کاهش قیمت دام زنده در بازار و زبان خود جامعه عشایری می‌شود و از طرف دیگر، به خاطر کمبود دام، ذخایر ژنتیکی و دام‌های مولد نیز از بین می‌روند.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه ۱۰۰ هزار تن نهاده در اختیار جامعه عشایری قرار داده شد گفت: تصمیم دوم هم این بود که یک میلیون رأس دام از جامعه عشایری خریداری شود که البته شیوه خرید شیوه مناسبی نیست و از این رو با دولت مطرح کردیم که به جای دید اقتصادی با رویکرد مدیریت بحران ورود کند.

وی یادآور شد: ما صادرات یک میلیون رأس دام مازاد را به وزارتخانه پیشنهاد کردیم که با ۵۰۰ هزار رأس آن موافقت شده و قرار بر این است که به ازای آن نهاده دامی وارد کنیم و در اختیار عشایر قرار دهیم تا ضمن کاهش قیمت هزینه تولید، یک امنیت روانی خوبی هم در جامعه عشایری ایجاد شود.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران با تذکر این نکته صادرات ۵۰۰ هزار رأس دام تأثیری بر قیمت‌ها در بازار نخواهد گذاشت، گفت: این اقدامات تا حدودی می‌تواند از تبعات و پیامدهای ناشی از خشکسالی در مناطق عشایری جلوگیری کند.

خرّم از ورود ارتش به این بخش سخن گفت و افزود: با توجه به افزایش هزینه‌های حمل و نقل، ارتش تعهد کرده که تعدادی کامیون حمل کالا و نهاده و تانکرهای آب رسانی و ذخیره آب را در اختیار ما قرار دهد.