رابطه هزینه تحقیق و توسعه و جریان نقد عملیاتی

چطور می توان بخش تحقیق و توسعه را تقویت کرد؟

تاريخ 1400/04/12 ساعت 13:42

پژوهشگران جریان نقد عملیاتی را یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های تحقیق و توسعه می دانند.

هزینه تحقیق و توسعه، توان اجرایی شرکت در بخش رقابت با رقبا در زمینه فروش محصولات شرکت، کاهش ضایعات، افزایش بهره وری خط تولید و .. را افزایش می دهد. در زمینه عوامل اثرگذار بر هزینه تحقیق و توسعه،  پژوهش های اندکی در داخل کشور انجام شده است. این نشان می دهد تا چه اندازه این بخش در شرکت ها از نظر محققان کم اهمیت است. در ایران، بسیاری از شرکت ها درگیر تلاطم در بخش فروش خود هستند و این تلاطم ها اجازه تقویت بخش تحقیق و توسعه را نمی دهد. هم چنین شرکت های با روابط سیاسی قوی گمان می کنند به دلیل عدم نیاز به رقابت و نفوذ  آن ها به دلیل وجود روابط قوی در بازار، نباید برای تحقیق و توسعه هزینه کنند.

پژوهشگران جریان نقد عملیاتی را یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر هزینه های تحقیق و توسعه می دانند. جریان نقد عملیاتی شامل وجوه نقدی است که شرکت از مسیر انجام فعالیت های تجاری خود ایجاد می کند. جریان نقد عملیاتی از مهم ترین عوامل اثرگذار بر تصمیم مدیران در مسائل مالی، برنامه های آتی و سرمایه گذاری است. هم چنین جریان نقد عملیاتی، سیاست شرکت ها را برای تامین و تخصیص منابع تعیین می کند. اما این جریان چگونه بر هزینه های تحقیق و توسعه اثرگذار است؟

پژوهشگران ایرانی داده های شرکت های بورسی از سال 1388 تا 95 را بررسی کرده اند. آن ها به این نتیجه رسیده اند که در شرکت هایی که جریان نقدی عملیاتی آن ها بیشتر است، مخارج صرف شده برای تحقیق و توسعه هم بیشتر شده است. آن ها به مدیران و مسئولان شرکت ها پیشنهاد کردند جریان نقد عملیاتی شرکت ها را بالا ببرند تا هزینه های اختصاصی به تحقیق و توسعه هم افزایش پیدا کند. در بررسی آن ها، ثابت شده که با افزایش میزان رابطه بین جریان نقد عملیاتی و مخارج تحقیق  و توسعه، پاداش نقدی مدیران هم افزایش پیدا  می کند.

برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر جریان نقد عملیاتی بر مخارج تحقیق و توسعه با تاکید بر نقش شایستگی مدیران» را بخوانید. این مقاله در نشریه تحقیقات حسابداری و حسابرسی در سال جاری منتشر شد.