پژوهشگران وضعیت ایران را در مقایسه با کشورهایی مثل خودش بررسی کردند

محیط کسب وکار چنگی به دل نمی زند

تاريخ 1400/04/13 ساعت 12:34

بانک جهانی براساس10 شاخص محیط کسب وکار همه کشورهای جهان را باهم مقایسه می کند. رتبه ایران در گزارش های بانک جهانی چنگی به دل نمی زند. پژوهشگران براساس همین 10 شاخص وضعیت محیط کسب وکار ایران را با کشورهای همگن از نظر درآمدی بررسی کردند. یافته های آنان می گوید ایران در سال 2020، در بهبود محیط کسب وکار 29 پله سقوط کرده است و در بین 63 کشور، در رتبه 51 ایستاده است.

مقایسه آمارهای بین المللی درباره محیط کسب وکار نشان می دهد در مجموع شاخص های کسب وکار، ایران وضعیت مطلوبی ندارد. در سال 2005، ایران در بین 133 کشور جهان، رتبه 108 را کسب کرد و در سال 2014، با 44 پله سقوط در بین 189 کشور جهان در رتبه 152 ایستاد.

با توجه به اینکه  یافتن روش هایی برای بهبود رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار در گزارش های بین المللی ضروری است، پژوهشگران پیشنهاد کردند شرایط ایران از این نظر با کشورهای همگن از نظر درآمدی برای شناسایی فرصت ها و نقاط قوت بررسی شود. توجه سرمایه گذاران در سراسر جهان به شاخص های مورد نظر مجامع بین المللی از نظر سهولت کسب وکار، لزوم یافتن راه حل ها را دوچندان کرده است. امروز، سازمان های بین المللی مختلفی در دنیا محیط کسب وکارها کشورها را رصد و آن را رتبه بندی می کنند. بانک جهانی، مجمع جهانی اقتصاد، بنیاد هریتیج و واحد اطلاعات اقتصادی مجله اکونومیست از مشهورترین این موسساتند که شاخص های ارزیابی و سنجش وضعیت فضای کسب وکار کشورها را تعریف و گزارش های معتبری در این زمینه ارائه می کنند.

سهولت شروع یک کسب وکار، اخذ پروانه ساخت، دریافت برق، مالکیت اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و حل ورشکستگی 10 شاخص مورد نظر در بانک جهانی برای مقایسه محیط کسب وکار کشورهاست.

پژوهشگران با در نظر گرفتن همین شاخص ها، ایران را با 62 کشور دیگر از نظر فضای کسب وکار مقایسه کردند. این بررسی براساس تحلیل پوششی داده های چند هدفه پویای فازی نشان داد ایران تا سال 2019 روند مثبت و رو به رشدی در پی گرفته اما در سال 2020، رتبه آن  29 پله سقوط کرده است و در رتبه 51 قرار گرفته است. در این بین، گواتمالا بهترین رتبه را کسب کرده و ایسلند در قعر جدول قرار گرفته است. 

پژوهشگران به دولت توصیه کردند با توجه به یافته های تحقیق که نشان از حمایت پایین از سرمایه گذاران اقلیت دارد، در حوزه های مختلف کسب وکار به عنوان بزرگترین سرمایه گذار کشور سرمایه گذاری کند. علاوه بر این، اجرای قوانین و مقررات برای خصوصی سازی و جلب مشارکت سرمایه های داخلی و خارجی در اولویت است.

برای مطالعه بیشتر مقاله «اندازه گیری و رتبه بندی کارایی سهولت کسب وکار در ایران و کشورهای منتخب» را بخوانید. این مقاله در نشریه مدیریت کسب وکار در بهار 1400 منتشر شده است.