وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد

بهره برداران خصوصی از آثار تاریخی چگونه از پرداخت مالیات معاف می‌شوند؟

تاريخ 1400/07/04 ساعت 13:36

به موجب آیین‌نامه «حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار تاریخی» تمامی هزینه‌های تعمیر، مرمت، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا بیمه و معرفی آثار تاریخی غیرمنقول که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، در صورتی که به تایید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برسد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.

سید هادی احمدی روئینی، مدیرکل حفظ و احیا بناها،محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی، طی نامه‌ای به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، نحوه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره‌برداران خصوصی آثار تاریخی را مشخص کرده است.

برابر ماده 3 آیین نامه «حمایت از مالکان و متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی آثار تاریخی» که به تصویب هیات دولت رسیده و در مردادماه امسال توسط معاون اول رئیس جمهوری ابلاغ شده، کلیه هزینه‌های تعمیر، مرمت، تجهیز فضا، حفاظت، نگهداری، احیا بیمه و معرفی آثار تاریخی غیر منقول که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی انجام می‌شود، در صورتی که به تایید وزارت میراث برسد به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محاسبه می‌شود.