تاريخ: 1386/01/06  
وزير اسبق كشاورزي :
قيمت ميوه و حبوبات ولو با واردات بايد كاهش يابد
 به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به نقل از فارس، گفتگویی مفصل با وزير اسبق كشاورزي عیسی کلانتری به شرح زیر صورت گرفته که از نظرتان می گذرد.

وزير اسبق كشاورزي گفت: قيمت ميوه و حبوبات ولو از طريق واردات بايد كاهش يابد؛ زيرا افزايش قيمت حبوبات، ميوه و سبزيجات، سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد.

عيسي كلانتري متولد 1331 داراي مدرك دكتري فيزيولوژي گياهي از دانشگاه ايالتي آيوواي آمريكا است كه سالهاي 1367 تا 1379 وزير كشاورزي بوده و از سال 1381 با تشكيل خانه كشاورز به عنوان يك تشكل سياسي بخش كشاورزي دبير كل آن شده و تاكنون نيز در اين سمت فعاليت مي‌كند.

وي بنا به گفته خودش هم اكنون كارمند رسمي نهاد رياست جمهوري است و تا دو سال آينده بازنشسته مي‌شود، عضو هيات علمي هيچ دانشگاهي نيست ، ولي بنا به عقيده خودش اگر اكنون هيات علمي دانشگاه شود، به عنوان استاد پايه 28 با حقوق ماهانه 2 ميليون تومان كار خواهد كرد.

مصاحبه 5/2 ساعته ما با عيسي كلانتري در دفتر كارش در خانه كشاورز طبقه چهارم خيابان 33 شهيد جهان‌آرا صورت گرفت.
عيسي كلانتري در پاسخ به اين پرسشها كه چگونه دولت هم از توليد محصولات داخلي كشاورزي حمايت كند و هم با آزادي و ورود و خروج كالاي كشاورزي به كشور، منافع مصرف كنندگان را لحاظ كند؟ گفت: توان و قدرت برنامه دولتها در اين است كه هم از توليد داخل در حد معقول حمايت كنند و هم از حقوق مصرف كننده حمايت شود.
وي افزود: به نظر من بخشي از واردات و صادرات محصولات كشاورزي كه دولت براي حمايت از مصرف كنندگان و تنظيم قيمت انجام مي‌دهد، كار درستي است. هنر دولتها در اين است كه نه به توليد كننده و نه به مصرف كننده اجحاف شود.

* بستن مرز شق‌القمر نيست

كلانتري گفت: اين شق‌القمر نيست كه مرزهاي كشور را ببندند و گفته شود هر چه كالا وارد مي‌شود، قاچاق است و توليد كننده هم به هر قيمتي كه دلش خواست، كالاهايش را بفروشد، اين اوج بي‌سياستي دولت خواهد بود.
وي گفت: ما تافته جدا بافته از دنيا نيستيم، سياستهاي 15 سال پيش جهان پاسخگوي مراودات امروز با جهان نيست، سياستها بايد هم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و هم حمايت از توليد و مصرف باشد.

* دولتها براي بلند مدت برنامه‌ريزي كنند

عيسي كلانتري كه خود 13 سال وزير كشاورزي بود و عاقبت به دليل ادغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي، كار وزارت را رها كرد، گفت: دولتها براي افق بلند مدت كشور برنامه‌ريزي كنند و تنها دوره مسووليت 4 ساله خود را در نظر نگيرند، زيرا كار آنها هم جزئي از حكومت است، بنابراين بايد حكومتي (مداوم) فكر كنند نه دولتي.
وي گفت: يك دولت دلسوز بايد به فكر آسايش ملت در آينده هم باشد، تنها به دوره مديريت خود فكر نكند.
كلانتري در پاسخ به اين پرسش كه« آيا خود شما در دوره وزارت خود در كشاورزي فكر دراز مدت داشته‌ايد» گفت: كارهاي زيربنايي در زمان وزرات ما انجام مي‌شد، طرح افزايش توليد شكر در دوره وزارت بنده به بهاي درگيري با رسانه‌ها و مجلس آن زمان و طرح توليد نيشكر از طرحهايي بود كه در زمان ما برنامه‌ريزي شد، ولي در آن موقع به بهره‌برداري نرسيد.
وزير اسبق كشاورزي ادامه داد: طرحهاي افزايش توليد گندم، توسعه باغهاي زيتون، طرح كاهش مصرف سم و كودكشاورزي، طرح آبياري و افزايش بهره‌وري آب كه همه از طرحهاي بلند مدت بودند را دنبال كرديم.
كلانتري گفت: يكي از دلايل درگيري ما به عنوان وزير با مقامهاي بالاتر در آن زمان اين بود كه طرحهاي دراز مدت را در نظر داشتيم و حاضر نبوديم منابع توليد كشور (آ ب و خاك) فداي توليد كوتاه مدت شود.

* اكراه در كشت دوم مناطق كم آب

كلانتري گفت: با توجه به محدوديت آب در سفره‌هاي زيرزميني، اكراه داشتيم كه در مناطق كم آب، كشت دوم گسترش پيدا كند، چون مي‌دانستيم كه چه بلايي بر سر منابع آبي مي‌آيد.
وي گفت: برخي مناطق مانند منطقه سرا در برزيل دهها هكتار زمين دست نخورده دارد و مي‌توان از آن براي توليد استفاده كرد.

* چين و هند قسمتي از منابع توليد را از دست داده‌اند

اين كارشناس كشاورزي با اشاره به رشد توليد كشاورزي چين در 20 سال گذشته و هند در 10 سال گذشته كه نرخ آن حدود 8 تا 10 درصد بوده است، اين نرخ رشد مستمر باعث شد كه قسمتي از منابع توليد خود را از دست بدهند، بنابراين در آينده مجبور به واردات غذا مي‌شوند.
وزير اسبق كشاورزي تصريح كرد: چين و هند كه 40 درصد جمعيت جهان را دارا مي‌باشند و قسمتي از منابع توليد را از دست داده‌اند، در آينده وارد بازار تقاضاي غذا مي شوند، اين كار باعث افزايش شديد قيمت به مواد غذايي مي‌شود.
وي گفت: در شمال چين و قسمتي از هند 20 درصد منابع آبي از دست رفته است. همچنين عربستان كه روزگاري به واردات گندم ايران سركوفت مي زد، توليد گندمش از 2/4 ميليون تن به 3/1 ميليون تن كاهش يافته و مجبور به واردات شده است و مقدار زمين آبي آن كشور از 5/2 ميليون هكتار به 5/1 ميليون هكتار كاهش يافته است.

* منابع آب را تاراج نكردم

عيسي كلانتري كه 13 سال وزير كشاورزي بود، گفت: منابع آب زيرزميني را زير فشار مسوولان و مردم تاراج نكردم، در حالي كه اكنون سالانه 2/7 ميليارد متر مكعب تراز منفي برداشت آب زيرزميني وجود دارد.
دبيركل خانه كشاورزي خاطرنشان ساخت: مصلحت دراز مدت كشور نبايد فداي مصلحت كوتاه مدت شود و بيلان منفي تراز سفره‌هاي آب زيرزميني بايد اصلاح شود.
وقتي خبرنگار فارس گفت«در قانون برنامه چهارم تراز منفي منابع آب بايد 25 درصد اصلاح شود»گفت: ولي فعلا تراز منفي تر مي شود.

* مردم محصول كشاورزي را براي حمايت از زارع به هر قيمت نخرند

كلانتري با اشاره به اين كه حمايت از كشاورزان امر درستي است، خاطرنشان ساخت: اين امر نبايد مجوز فروش محصول كشاورزي به هر قيمتي به مردم شود، زيرا 70 ميليون نفر در كشور وجود دارد و فقط 20 ميليون نفر در روستاها زندگي مي كنند كه خود همين كشاورزان نخستين قربانيان امنيت غذايي هستند، اگر قيمت مواد غذايي افزايش يابد، خود آنها نخستين قرباني گراين مواد خوراكي هستند.
كلانتري گفت: اكنون حمايت يك جانبه از محصولات مي‌شود، مثلا 100 هزار تن حبوبات صادر مي‌شود، ولي چون يك جانبه‌ است، تمامي زمين‌هاي مرغوب كشور زير كشت حبوب مي روند، يا به دليل خريد نقدي تضميني گندم، زمين‌هاي پنبه كاري زير كشت گندم مي‌رود.
وي گفت: به دليل حمايت از خريد گندم، زمينهاي چغندر، يونجه، جو و ساير علوفه زير كشت گندم مي‌رود و نتيجه آن افزايش قيمت ذرت به 230 تا 240 تومان و جو به 230 تومان در هر كيلوگرم، يونجه 250 تومان مي‌شود و دامدار ضرر مي‌كند.

* تنظيم سياست توليدي فقط توليد گندم نيست

كلانتري وزير اسبق كشاورزي خاطرنشان كرد: تنظيم سياست توليد فقط تنظيم توليد گندم نيست، بلكه يك برنامه زنجيره‌اي است، بنابراين هم سياست‌گذاري در قيمت و هم در سطح كشور بايد انجام شود.
دبيركل خانه كشاورزي يادآور شد، در حالي كه هر سال 30 تا 35 هزار هكتار زمين جديد زير كشت مي‌رود، اما در عوض سالانه 15 تا 20 هزار هكتار نيز از دست مي‌رود، بنابراين 10 تا 15 هزار هكتار زمين جديد براي پاسخگويي به نياز غذايي يك دهم جمعيت اضافي هم كافي نيست.
كلانتري با بيان اين كه منابع توليد كشاورزي بايد حفظ شود ، گفت:فشار غيراقتصادي بر منابع توليد را قبول ندارم، در بازار محصولات كشاورزي هم صادرات و هم واردات بايد صورت گيرد.
وي ادامه داد: مزيت نسبي در اين است كه در كالاي توليد شده اضافي، صادرات و در كالاهايي كه كمبود وجود دارد، يك بخش از آن واردات انجام شود.

* حبوبات بايد ارزان شود

عيسي كلانتري با اشاره به اين كه بخش عمده پروتئين مصرفي مردم از حبوبات تامين مي‌شود، گفت: قيمت 1500 تومان براي هر كيلوگرم حبوبات اصلا توجيه‌پذير نيست، بايد حتي اگر شده از طريق واردات قيمت آن كاهش پيدا كند چون منبع غذايي عموم مردم و قشر كم‌درآمد است.
كلانتري خاطرنشان ساخت: افزايش قيمت حبوبات و ميوه و سبزيجات، سلامت جامعه را به خطر مي‌اندازد، چون اين موارد تغذيه رايج مردم هستند دولت بايد سياست تنظيم بازار را در اين كالاها جدي بگيرد.


Copyright © 2021 www.TCCIM.ir. All rights reserved