آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ گمرک ������������������������������������������������������������������������������������������������������������آمار کل واردات از کشور ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ گمرک ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 144985 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
151
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
62,750,000
987,609,137,109 ریال
23,514,503 $
152
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
18,576,500
984,684,373,255 ریال
23,444,866 $
153
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
98870315
با ساخت داخل 60 درصد و ب?شتر به­استثنا? لاست?ک
1,058,805
976,610,393,443 ریال
23,252,628 $
154
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
80,000,000
975,900,237,750 ریال
23,235,720 $
155
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
28182000
اکسيد آلومينيم غير از کورندوم مصنوعي
60,673,000
971,562,639,283 ریال
23,132,444 $
156
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
12019010
دانه سویا تراریخته
40,000,000
968,098,800,000 ریال
23,049,971 $
157
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
3,414,982
967,271,463,959 ریال
23,030,273 $
158
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری حسن رود انزلی
ترکيه
15121100
روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام
18,853,559
960,502,450,661 ریال
22,869,106 $
159
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
برزيل
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
65,200,000
954,983,669,760 ریال
22,737,706 $
160
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
اتريش
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
44,650,000
946,023,530,176 ریال
22,524,370 $
161
4 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
72085110
محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر
26,678,475
943,949,661,459 ریال
22,474,992 $
162
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ترکيه
73021000
خطوط را ه آهن ا زچدن، اهن يا ا زفولاد ريل
33,998,178
934,368,482,534 ریال
23,252,916 $
163
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
49,291,544
919,340,190,416 ریال
21,889,052 $
164
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
25,650,000
906,547,950,000 ریال
21,584,475 $
165
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
68,737,963
905,373,624,836 ریال
21,556,515 $
166
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ایتالیا
17011300
شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر
63,000,000
894,532,930,200 ریال
21,298,403 $
167
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
1,971,831
877,577,364,459 ریال
20,894,699 $
168
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
برزيل
10059010
ذرت دامي
84,851,820
876,594,771,592 ریال
20,871,304 $
169
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هلند
10059010
ذرت دامي
71,500,000
876,067,692,500 ریال
20,858,755 $
170
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
2,990,065
870,715,877,289 ریال
20,731,330 $
171
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
بلژيک
86040000
وسائط نقليه تعمير و نگهداري يا سرويس راه آهن يا تراموا، حتي خودرو (مثلا؛ وا گن کارگاه و...)
594,742
868,453,421,424 ریال
20,677,462 $
172
1 / 1399
چابهار
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
70,349,488
867,551,715,007 ریال
20,655,993 $
173
1 / 1399
چابهار
هند
10063000
برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده
22,000,000
862,224,000,000 ریال
20,529,143 $
174
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
26,135,983
854,692,644,946 ریال
20,349,825 $
175
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
43,484,000
854,130,121,600 ریال
20,336,431 $
176
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019920
گندم معمولي
68,377,855
848,023,388,638 ریال
20,191,033 $
177
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
10019990
سایر مخلوط گندم غیر مذکور در جای دیگر
65,900,000
842,614,797,600 ریال
20,062,257 $
178
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
84,318,531
842,554,505,216 ریال
20,060,822 $
179
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
امارات متحده عربي
48025500
سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن حدا قل 40 وحدا کثر 150g به شکل رول بدون الياف يا باحدا کثر0
19,343,377
840,272,327,915 ریال
20,006,484 $
180
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سويس
12019010
دانه سویا تراریخته
37,183,012
838,596,714,068 ریال
19,966,588 $
181
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
15119010
RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر
29,997,509
838,283,988,706 ریال
19,959,143 $
182
1 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
ليتواني
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
70,379,040
834,184,107,224 ریال
19,861,526 $
183
11 / 1399
چابهار
آلمان
10019920
گندم معمولي
66,097,048
824,213,300,458 ریال
19,624,126 $
184
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
هند
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
41,500,000
823,725,200,000 ریال
19,612,505 $
185
5 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
77,948,748
823,176,098,751 ریال
19,599,431 $
186
8 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
امارات متحده عربي
10059010
ذرت دامي
71,498,820
821,863,935,822 ریال
19,568,189 $
187
9 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
سنگاپور
10059010
ذرت دامي
66,918,945
819,937,446,562 ریال
19,522,320 $
188
10 / 1399
مشهد
امارات متحده عربي
85171210
گوشي تلفن همراه
43,019
819,780,903,798 ریال
19,518,593 $
189
7 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
12051090
کلزا یا دانه کلزا دارای مقدار کمی اسیر ایروسیک به استثنای بذر و دانه تراریخته آن
40,000,000
815,977,440,000 ریال
19,428,034 $
190
10 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
3,117,602
815,654,095,298 ریال
19,420,336 $
191
11 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
چين
27040090
ساير کک ها و نيمه کک هاي، زغال سنگ، لينيت يا تورب زغال قرع غير مذکور در جاي ديگر
47,997,000
815,588,901,272 ریال
19,418,783 $
192
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ترکيه
10039000
جو به استثناي بذر
81,992,000
814,380,315,280 ریال
19,390,008 $
193
6 / 1399
چابهار
آلمان
10019920
گندم معمولي
63,502,978
813,208,340,563 ریال
19,362,103 $
194
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
انگلستان (بريتانيا)
12019010
دانه سویا تراریخته
39,300,000
807,788,718,565 ریال
19,233,065 $
195
3 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
عمان
10059010
ذرت دامي
79,261,000
806,873,544,495 ریال
19,211,275 $
196
12 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بم
چين
98870314
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% و بيشتر به استثناي لاستيك
1,665,862
806,803,247,030 ریال
19,209,601 $
197
11 / 1399
چابهار
انگلستان (بريتانيا)
10039000
جو به استثناي بذر
65,998,885
796,759,131,372 ریال
18,970,456 $
198
10 / 1399
چابهار
سوازيلند
10059010
ذرت دامي
70,337,275
792,108,849,394 ریال
18,859,735 $
199
6 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
ایتالیا
23040000
كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد.
44,000,000
792,079,200,000 ریال
18,859,029 $
200
2 / 1399
منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره)
فدراسیون روسيه
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
68,000,000
791,154,840,000 ریال
18,837,020 $
مجموع کل (ریال): 43,490,970,481,685
مجموع کل (دلار): 1,036,505,344