آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ������������ (Hrvatska) گمرک ����������آمار کل واردات از کشور ������������ (Hrvatska) گمرک ���������� 43 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
7 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
5,517
39,799,702,381 ریال
947,612 $
2
3 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
4,001
31,839,142,992 ریال
758,075 $
3
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
2,404
25,645,798,212 ریال
610,614 $
4
10 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
34
17,749,642,960 ریال
422,611 $
5
11 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
34
14,839,250,960 ریال
353,315 $
6
9 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
1,931
14,603,090,112 ریال
347,693 $
7
8 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
37
12,691,471,010 ریال
302,178 $
8
9 / 1399
غرب تهران
کرواسي (Hrvatska)
24011000
توتون و تنباکو با برگ دور نبريده و ساقه نبريده
40,800
12,446,737,680 ریال
296,351 $
9
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
30042022
سایر داروها دارای آنتی بیوتیک ها مورد مصرف دامپزشکی
13,459
10,871,847,430 ریال
258,854 $
10
6 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
1,308
10,321,515,624 ریال
245,750 $
11
5 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
30042090
سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي
13,458
10,094,513,206 ریال
240,346 $
12
6 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
90328930
سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS)
1,240
8,960,899,892 ریال
213,355 $
13
4 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
9,938
5,369,141,255 ریال
127,837 $
14
4 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30023010
واكسن هاي توليد مشابه داخل
553
4,661,184,823 ریال
110,981 $
15
4 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85044050
کنترل دور موتورInverter
757
3,892,973,896 ریال
92,690 $
16
6 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
3,398
2,379,847,724 ریال
56,663 $
17
1 / 1399
فرودگاه امام خمینی (ره)
کرواسي (Hrvatska)
30061090
ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور
12
2,317,400,000 ریال
55,176 $
18
4 / 1399
یزد
کرواسي (Hrvatska)
90183290
ساير سوزنهاي لوله ا ي فلزي و سوزن بخيه، غير مذکور در جاي ديگر
13
1,987,921,734 ریال
47,331 $
19
6 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
951
1,807,080,690 ریال
43,026 $
20
9 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
299
1,620,906,521 ریال
38,593 $
21
11 / 1399
بازرگان
کرواسي (Hrvatska)
84313190
ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور
4,080
1,509,563,610 ریال
35,942 $
22
5 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
90292090
سرعت سنج و تاکومتر وا ستروبوسکوپ، كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد
46
1,436,451,520 ریال
34,201 $
23
4 / 1399
یزد
کرواسي (Hrvatska)
30061090
ساير نخ هاي جراحي ا ز5 بالاتروچسباننده ها.لامينرهاي سترون وموادا ستريل قابل جذب براي بندآوردن خون غير مذکور
8
1,418,361,900 ریال
33,771 $
24
1 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
90183929
ساير سوزنها كاتترها وكانول ها، همانند، غير مذكور در جاي ديگر
200
1,378,603,660 ریال
32,824 $
25
4 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
918
1,113,171,500 ریال
26,504 $
26
5 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
831
1,098,434,400 ریال
26,153 $
27
12 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
1,520
952,092,072 ریال
22,669 $
28
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84834010
انواع جعبه دنده (Gearbox) صنعتي (غيرخودرو)
1,600
930,025,310 ریال
22,143 $
29
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85015210
الکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون(asynchronous) باقدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووات، با جريان متناوب، چند فاز
1,431
897,823,790 ریال
21,377 $
30
12 / 1399
بازرگان
کرواسي (Hrvatska)
84313190
ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور
1,990
635,926,788 ریال
15,141 $
31
11 / 1399
بازرگان
کرواسي (Hrvatska)
84313120
انواع کابين وفرم کابين آسانسور
2,560
565,536,072 ریال
13,465 $
32
6 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85015310
الکتروموتور قفس سنجابي اسنکرون(asynchronous) به قدرت بيشتر از 75 كيلو وات، با جريان متناوب،چند فاز
1,000
549,808,611 ریال
13,091 $
33
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84314990
اجزاء و قطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غير مذکور در جاي ديگر
167
490,711,945 ریال
11,684 $
34
4 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
248
473,334,876 ریال
11,270 $
35
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85444900
ساير هادي هاي برقي بجز آن هايي كه مجهز به اتصال دهنده ها هستند
550
393,921,607 ریال
9,379 $
36
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84836000
كلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints)
217
257,818,580 ریال
6,139 $
37
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
90318040
حسگرها (SENSOR) به جزرديف شماره 90318020
6
206,420,000 ریال
4,915 $
38
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
73121090
ساير مفتولهاي به هم تابيده طناب وکابل ا زا هن يافولاد، عايق نشده براي مصرف برق
544
202,291,600 ریال
4,816 $
39
5 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
9
174,585,600 ریال
4,157 $
40
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
56
83,084,050 ریال
1,978 $
41
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85044090
ساير مبدلهاي ا ستاتيک غير مذکور در جاي ديگر
2
29,930,900 ریال
713 $
42
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
34
26,524,970 ریال
632 $
43
10 / 1399
تهران
کرواسي (Hrvatska)
85362010
کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت
1
4,231,610 ریال
101 $
مجموع کل (ریال): 248,728,724,073
مجموع کل (دلار): 5,922,116