سرمایه گذاران فقط به گزارش های مالی نگاه نمی کنند

مسئولیت اجتماعی را جدی بگیرید تا ورشکسته نشوید

تاريخ 1400/04/05 ساعت 12:11

بعضی مسئولیت اجتماعی را مایه هدر دادن سرمایه می دانند اما بررسی های علمی ثابت کرده توجه شرکت ها به این بحث نو در جهان کسب وکار، ریسک ورشکستگی را کاهش می دهد.

ورشکستگی، تنها یک تجربه تلخ برای کارآفرینان و صاحبان بنگاه های اقتصادی نیست. باتوجه به وسعت دامنه فعالیت تاجر یا شرکت های تجاری، اشخاص ثالث، طلبکاران، طرف های معامله با تاجر یا شرکت هم متضرر می شوند و  بیکاری کارگران و کارمندان از دیگر پیامدهای ناگوار ورشکستگی است.

در مطالعات علمی، یافتن راهکارهایی برای کاهش ریسک ورشکستگی در بنگاه های اقتصادی در اولویت قرار گرفته است. یک بررسی در ایران، از 140 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال های 92 تا 97 نشان می دهد  عمل شرکت ها به مسئولیت اجتماعی بر ریسک ورشکستگی اثر منفی و معنادار دارد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها یک موضوع جدید در ادبیات و تحقیقات حسابداری است. سهامداران در جهان امروز خواهان سرمایه گذاری در شرکت هایی هستند که به مسئولیت اجتماعی خود عمل کند. این جریان که از دهه 1950 میلادی آغاز شده امروز در جهان کسب وکار، با قدرت بیشتری دنبال می شود.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها مبحثی نوین در کسب وکار امروزی است که بحث و جدال های زیادی به دنبال داشته است. نکته مهم در این بین گستردگی و پیچیدگی مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکت هاست. بسیاری برداشت های متفاوتی از این مفهوم دارند و حتی بعضی دیدگاه ها آن را هدر دادن سرمایه و مسیری گمراه کننده برای دور ریختن پول می دانند. در مقابل رویکردهایی وجود دارد که مسئولیت اجتماعی شرکت ها را نه تنها به عنوان یک ابزار مدیریت ریسک در نظر گرفته بلکه آن را عامل کاهش نوسان جریان وجه نقد می داند.

بررسی ها نشان می دهد اگر شرکت ها بندهای مربوط به مسئولیت اجتماعی را رعایت و اجرا کنند، می توانند تا حد زیادی از خطر ورشکستگی بکاهند. توجه هرچه بیشتر به این بندها زمینه های ورشکستگی را برای شرکت ها کاهش می دهد.  

پژوهشگران  به سهامداران، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی پیشنهاد می کنند که پیش از خرید سهام، به صورت های مالی و تحلیل های صورت های مالی توسط تحلیل گران بورس توجه کنند.

برای مطالعه بیشتر مقاله «تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ریسک ورشکستگی» را بخوانید. این مقاله در نشریه مطالعات حسابداری و حسابرسی در بهار 1400 منتشر شده است.  


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر