توصیه مهم به کسب وکارها و فروشگاه ها

کارهای نیک را درست تبلیغ کنید

تاريخ 1400/04/14 ساعت 13:36

مشتریان کورکورانه فعالیت های نیکوکارانه را به عنوان کارهای صادقانه و خیرانه نمی پذیرند بنابراین، شیوه ارائه فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه به سرمایه گذاری فکری و مالی مناسب نیاز دارد.

 فهم نیات مصرف کننده در حوزه های مختلف اقتصادی واجتماعی و فرهنگی، واقعیتی انکارناشدنی در جهانی است که مصرف، حرف نخست را در چرخیدن چرخ هایش می زند. برای فهم نیات رفتاری مصرف کننده، شناخت عوامل مختلفی لازم است. عواملی که شدت تمایل انجام یک رفتار را تحت تاثیر قرار می دهد. شاید روزی کسی تصور نمی کرد که شرکت ها و موسسه های تولیدی و خدماتی، علاوه بر سودآوری و فروش، درباره رفتار مصرف کنندگان هم احساس نگرانی کنند اما پویایی و شدت رقابت و افزایش نگرانی نسبت به رفتار مصرف کنندگان درباره اعتماد یا بدبینی نسبت به محصولات شرکت ها و موسسه ها، یک امر حیاتی برای ماندگاری آن ها در بازار امروز است.

مسئولیت اجتماعی از مسائل غیر اقتصادی است که این روزها برای مصرف کننده و تولید کننده اهمیت یافته است. مسئولیت اجتماعی فراتر از ملاحظات صرفا اقتصادی است.

یافته های پژوهش های مختلف اقتصادی واجتماعی نشان می دهد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر قصد خرید مجدد از آن ها اثر معناداری دارد. یک پژوهش که با دریافت نظرات مردم در مناطق جنوبی، شمالی، شرقی و غربی تهران تهیه شده به فروشگاه ها توصیه می کند از مدیران بازاریابی بخواهند بر فعالیت های مربوط به مسئولیت اجتماعی بیش از همیشه سرمایه گذاری کنند. هم چنان آن ها توصیه کردند فروشگاه ها انجام این فعالیت های اجتماعی را با روش های صحیح تبلیغ کنند تا مخاطبان از اهداف خیرخواهانه سازمان آگاهی پیدا کنند. آن ها می گویند مشتریان کورکورانه این فعالیت ها را به عنوان کارهای صادقانه و خیرانه نمی پذیرند بنابراین، شیوه ارائه فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه به سرمایه گذاری فکری و مالی مناسب نیاز دارد. برخورد صمیمانه با مشتریان و انعطاف در ساختار سازمانی از دیگر توصیه ها برای برانگیختن وفاداری مشتریان است. 

 برای مطالعه بیشتر مقاله «بررسی میزان تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر قصد خرید مجدد با متغیر میانجی ارزش ویژه برند و اعتماد به برند(مصرف کنندگان مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح برند اتکا در دوران کرونا) را بخوانید. این مقاله در نشریه پژوهش علوم اجتماعی در بهار 1400 منتشر شده است.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر