در خرداد ماه 1400، متوسط قيمت حدود 71 درصد اقلام منتخب فراتر از حد بحراني قيمت‌ها قرار داشته‌اند

کدام کالاها از حد بحرانی تورم عبور کرده اند؟

تاريخ 1400/04/23 ساعت 15:34

متوسط قيمت اقلام خوراكي مانند سيب و خيار در محدوده هشدار قرار دارند و متوسط قيمت اقلامي مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله يا گاو و گوجه فرنگي در محدوده مطلوب است. متوسط قيمت اقلامي مانند پياز و رب گوجهفرنگي بهتر از حد مطلوب هستند.

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به بررسی تورم اقلام خوراکی در خردادماه پرداخته است. طبق این گزارش، مقايسه متوسط قيمت اقلام خوراكي در ماه جاري با ماه قبل نشان می دهد بيشترين افزايش قيمت در كالاهاي منتخب مربوط به سيب زميني (14.7 درصد)، گوجه فرنگي (14.3 درصد) و پياز (9,9 درصد) هستند.

در 2 قلم از كالاهاي منتخب تغييرات منفي است و بيشترين كاهش در قيمت‌ها مربوط به اقلام پرتقال (منفی 8.8 درصد ) و گوشت گوسفند (منفی 2.2 درصد) هستند.

 مقايسه متوسط قيمت اقلام خوراكي در ماه جاري با ماه مشابه سال قبل نشان می دهد در 2 مورد از اقلام خوراكي منتخب، تغييرات بيش از 100 درصد بوده و بيشترين افزايش قيمت در اقلام كره پاستوريزه (121.4 درصد)، مرغ ماشيني (118.8 درصد) و روغن مايع (89.0 درصد) مشاهده مي شود. كمترين ميزان رشد در قيمت ها مربوط به اقلام سيب (3.9 درصد)، پرتقال (8.5 درصد) و رب گوجه فرنگي (18.0 درصد) است.

 

*حد بحرانی کجاست؟

درادامه اين گزارش، جهت بررسي روند تغييرات قيمت اقلام خوراكي از سه حد مطلوب، هشدار و بحراني استفاده مي شود كه به شرح زير هستند: «حد مطلوب :حدي از قيمت كالاي منتخب است كه با توجه به شرايط كشور، نوسانات قيمت در اطراف آن براي مصرف كننده قابل قبول به نظر ميرسد و كنترل قيمتها در اين محدوده منجر به كاهش تورم خواهد شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر يك درصد براي قيمت هر كالا در نظر گرفته شده است كه براي يك دوره يك ساله 12 درصد خواهد بود؛ حد هشدار: حدي از قيمت كالاي منتخب است كه نوسانات قيمت از حد مطلوب خارج شده است و در صورت ادامه منجر به افزايش تورم خواهد شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر 5,1درصد براي قيمت هر كالا در نظر گرفته شده است كه براي يك دوره يك ساله 18 درصد خواهد بود. عبور قيمتها از اين حد، بيانگر ضرورت برنامهريزي خاص براي كنترل قيمت هاست؛ حد بحراني:حدي از قيمت كالاي منتخب است كه نشان مي دهد قيمت اقلام از كنترل خارج شده است و اين امر منجر به ايجاد تورم جهشي خواهد شد. اين حد بر اساس افزايش ماهانه حداكثر 2 درصد براي قيمت هر كالا در نظر گرفته شده است كه براي يك دوره يك ساله 24 درصد خواهدبود. در اين شرايط اتخاذ تصميمات سريع و اقدام عاجل و حتي مداخله مستقيم در بازار براي كاهش قيمت ها ضروري است.»

بررسي نمودار قيمت اقلام منتخب در مقايسه با روند تغييرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحراني قيمت ها نشان مي دهد در خرداد ماه 1400، متوسط قيمت حدود 71 درصد اقلام منتخب شامل برنج ايراني درجه يك، برنج خارجي درجه يك، مرغ ماشيني، شير پاستوريزه، ماست پاستوريزه، پنير ايراني پاستوريزه، تخممرغ ماشيني، كره پاستوريزه، روغن مايع، موز، پرتقال، سيبزميني، لوبيا چيتي، عدس و، قند، شكر چاي خارجي بسته‌اي فراتر از حد بحراني قيمت‌ها قرار دارند. در خصوص اقلام مرغ ماشيني، تخممرغ ماشيني؛ روغن مايع و سيبزميني تغيير جهت شيب به صعودي مشاهده مي شود و افزايش مجدد قيمت اين كالاها دور از انتظار نيست.

متوسط قيمت اقلام خوراكي مانند سيب و خيار در محدوده هشدار قرار دارند و  متوسط قيمت اقلامي مانند گوشت گوسفند، گوشت گوساله يا گاو و گوجه فرنگي در محدوده مطلوب است. متوسط قيمت اقلامي مانند پياز و رب گوجهفرنگي بهتر از حد مطلوب هستند.


با اتاق تهران همراه شوید

آپارات اتاق تهران
توئیتر اتاق تهران
اینستاگرام اتاق تهران
تلگرام اتاق تهران
پادکست و کتاب صوتی اتاق تهران
استودیوی اتاق تهران

[صفحه چاپ]

ثبت نظر شما:

نام
پست الکترونیکی
تلفن
نظر